Home
מי אנחנו
תולדות המושבה
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
אלבום תמונות
בית הראשונים

אזור בנימינה קסם גם לרומאים.

לאחרונה התבצעו חפירות ארכיאולוגיות במצודה הרומית.

כמו כן ניתן לטייל בבית המרחץ  מתקופת בית שני.

להלן מובאים מספר אתרים ארכיאולוגיים מהסביבה.

* שוני

* טחנת קמח אבו- נור

* האמה הבלתי גמורה

* בורג'