Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

קפה "כרמל"

 

כיום אזור עסקי ברחוב הגיבורים מול רחוב הפועל.

בית קפה זה היה אחד מארבעת בתי הקפה והמסעדות שפעלו בבנימינה בשנות הארבעים. בתי הקפה התבססו על אלפי החיילים הבריטים ששהו במחנה הבריטי 1001, כ-2.5 ק"מ מצפון למושבה, סמוך לכביש לזכרון יעקב (1940-1948).

בית הקפה נוסד בראשית שנות הארבעים ע"י משפחת ישראל שהייתה מעולי גרמניה ומוקם על הכביש שהוביל מהמחנה למושבה. בין עצי הגן, שחלקם נותרו עד היום, נערכו ריקודים בהשתתפות בנות המושבה והסביבה. גם בני המושבה בילו בו ואף הגיעו לידי עימות עם החיילים הבריטים שהשתכרו. עם קום המדינה, איבד בית הקפה את מקור קיומו ונסגר.