Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

קולנוע

הקולנוע הראשון, כיום מבנה נטוש ממזרח לתחנת הרכבת. קולנוע "עדן" מבנה שנהרס ברחוב החורש

במחצית שנות השלושים הייתה ברחוב המורה נגרייה של הופמן, מעולי גרמניה. בכל חורף הוצף המקום וכעבור זמן מה הושכר המקום לבורנשטיין מזכרון יעקב, שפתח בו את הקולנוע הראשון בבנימינה. בתחילה הוצגו בו סרטים כמה פעמים בשבוע שתי הצגות. פתיחת קולנוע "עדן בנימינה" כמה שנים לאחר מכן לא פגעה בו. התקיים עד לשנות החמישים. לאחר מכן היה בו בית חרושת לצבעים "אטלס" ומאז סגירתו המקום נטוש.

"עדן בנימינה" הכיל 250 מקומות ישיבה ונוסד בידי משפחת גורני ערב מלחמת העולם השנייה. האולם הגדול שימש גם להצגות בית הספר. המקום נסגר בשנות השישים ולאחרונה נהרס.