Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מקומם הראשון של צריף המועצה והדואר

 

כיום בניין בנק הפועלים ברחוב המייסדים.

עם היווסדה של בנימינה הוקם המוסד הציבורי הראשון שלה- ועד המושבה. כבר בסוף 1923 הוקם צריף ירוק בו שכן בית הוועד הראשון. מקומו שונה ב-1928 למקומה של המועצה המקומית היום (ברחוב קרן היסוד). תקופה מסויימת שימש הצריף גם כצרכניה ראשונה של המושבה. חדר אחד בצריף הוקצה לדואר, שאותו ניהל מזכיר המושבה ברוך קיציס. כאשר בית הוועד הועתק, התגוררה כאן משפחת גנדלסמן עד להשלמת ביתה ממול. הצריף פורק ב-1943.