Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   בית הרופא ובית מזכיר המושבה

 

כיום מצוי מדרום לפינת רחובות האיכר-הכרמל

בית חד קומתי, למעשה צריף שדופן בטיח, הוקם בין השנים 1922-1924. למרות גודלו המזערי חיו בו שתי משפחות. בכניסה מרחוב הכרמל התגוררה בשלושה חדרים משפחת ד"ר ליטבאק, רופאה הראשון של בנימינה. בכניסה מרחוב האיכר הייתה דירת חדר וחצי שבה התגוררה משפחת המזכיר הראשון של המושבה (מזכיר בין השנים 1922-1924)- ברוך קיציס.