Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

תחנת "אגד" הישנה

 

כיום מוסך מדרום לפינת דרך העליה

עד למחצית שנות הארבעים, מוקמה תחנת אגד בסמוך לקפה גולדברג ורק עם גידול התנועה הוחלט להעבירה. בשנת 1947 הוסט כביש החוף מבנימינה ושוב לא היה צורך בתחנה גדולה. במקומה נבנתה תחנה קטנה ברחוב המסילה ששרתה את הקווים האזוריים עד שאף היא בוטלה.