Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

גן הפרחים של פיק"א

 

כיום אזור המשקים שעליהם בנוייה נחלת ז'בוטינסקי בפינת רחוב הסמדר

ב-1925 החליטה פיק"א להקים בבנימינה תעשיית בשמים. הובאו לארץ למעלה מרבע מליון שתילי פרחים, מרביתם של יסמין, מדרום צרפת. חוות האיקלום בזרעוניה קלטה את רובם וחלקם בגן הפרחים בשוליה הצפון-מזרחיים של המושבה.

המשתלה היתה מקור לשתילי היסמין שנשתלו בחצרות האיכרים ושימשה מקום עבודה חשוב לעשרות פועלים יהודים. המשתלה פעלה עד סוף שנות העשרים ובמקביל לדעיכת ענף תעשיית צמחי הבשם בבנימינה עד להפסקתו ב-1933, נסגרה. מאוחר יותר, הקים ד"ר גולדשטיין מעט צפונה, בשטח סמוך לרחוב הגיבורים, משתלה אחרת לגידול פרחים עבור תעשיית צמחי הבשם, בה גידלו יסמין, נרקיסים וציפורנים. שלוש שנים מאוחר יותר הפכו שטחי אדמת גן הפרחים למשקי נחלת ז'בוטינסקי. שריד לעצים שגדלו בגבול הדרומי של המשתלה ניתן לראות בעץ הדולב הענף הגדל בחלקו המזרחי של רחוב הזית.