Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

קפה ומסעדה "גולדברג"

בית פרטי מצפון-מערב לתחנת הרכבת

תחנת דרכים חשובה ביותר במושבה במשך 46 שנים.

בני הזוג גולדברג עלו מפולין בראשית שנות העשרים והתגוררו תחילה בחיפה. ב-1934 רכשו בבנימינה צריף ששימש כמכולת צנועה, שניצבה סמוך לתחנת הרכבת ועברו להתגורר במושבה. עם הזמן התרחבה המכולת למסעדה ובית קפה ונהגו לערוך בו ערבי ריקודים.

ב-1937 נודע למשפחה כי הבריטים עתידים לסלול כביש חשוב שיקשר בין חיפה ות"א (לימים, בשינויי תוואי, כביש חיפה-ת"א הישן). מיהרו ורכשו חלקת אדמה ממערב למסילה, סמוך לתוואי הכביש. המסעדה החדשה נחנכה ב-1938. סמוך לה נקבעה בשנים הראשונות לקיומה גם תחנת האוטובוסים של המושבה אשר עברה מעט צפונה עם השנים. המסעדה שגשגה בתקופת המנדט הבריטי בשל מיקומה במפגש דרכי תחבורה חשוב: הכביש והרכבת. המסעדה נפגעה קשה עם עזיבת הבריטים שהיו לקוחותיה העיקריים, אולם המשיכה להתקיים. עם פטירת הבעלים בראשית שנות ה-80' נסגר המקום, שפעל ברציפות למעלה מחמישים שנים.