Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

כביש חיפה-ת"א הישן

אבן מייל ליד קפה גולדברג

הנסיעה בין מרכז הארץ לחיפה עברה בכביש מפותל דרך הרי שומרון ולא דרך מישור החוף. הבריטים היו מעוניינים לשמר את מונופול הרכבת בהולכת הנוסעים כמו גם קשיי סלילת כביש באזור חולי, מנעו סלילת כביש במישור החוף. מאורעות 1936, שבהם נפגעה התחבורה היהודית באזור השומרון ולאחר מכן התחבורה הצבאית הבריטית, הביאו להחלטה לסלול כביש דרך מישור החוף הבטוח יותר, שבו ישובים יהודים רבים. תוואי הכביש בקטע שבין חדרה לצומת בנימינה היה שונה מאשר כיום. מפרדס חנה חצה הכביש את המסילה כ-400 מטרים מדרום לתחנת הרכבת של היום, פנה חדות צפונה והמשיך במקביל למסילה ממערב לה עד לצומת רחוב העלייה. שם פנה מערבה עד לצומת בנימינה וצפונה לחיפה. בתקופת המנדט הבריטי היה זה למעשה כביש בינלאומי, זאת בשל גבולות פתוחים למעבר חופשי. הרוצה לנסוע מאירופה, דרך תורכיה, סוריה ולבנון אל מצריים עבר החל משנת 1937 דרך בנימינה!