Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מלון "הולץ"

 

כיום גן ילדים בפינת הרחובות כרמל וקרן היסוד

בשנת 1939 נפתח בבנימינה בית מלון, שנוסד בידי משפחת הולץ, מעולי גרמניה. המבנה היה בן שתי קומות ובו כמה חדרי לינה בקומה השנייה ומסעדה בקומת הקרקע. המסעדה הייתה למקום מפגש מועדף לצעירים בודדים מעולי גרמניה ואחרים שהגיעו למושבה. בזמן מאורעות 1936, הייתה כאן תחנת הנוטרים הראשונה עד להעברתה מתחת למגדל המים.

המלון היה מקום מפגש של אנשי המועצות והוועדים עם נציגי הרשויות למיניהם וכן שימש לאכסון אורחים רמי יחס. בשנות הארבעים נרכש בידי משפחת פרידמן. עם שיפור התחבורה בארץ, לאחר קום המדינה, שוב לא נזקקו למלון בבנימינה. הוא הפך לאכסניית פועלים, רווחיותו נפגעה ובמחצית שנות השישים נסגר והפך לבית פרטי.