Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ביצות כבארה

הביצות הגדולות והממאירות ביותר בארץ, לאחר ביצות החולה והשתרעו על שטח של כ-6000 דונם. גבולן הצפוני- מיקומו של סכר רומי באזור בריכות הדגים של מעיין צבי; גבולן הדרומי- אזור מושב בית חנניה של היום (חולות קיסריה ואמת המים הגבוהה); גבולן המזרחי- הר הכרמל; גבולן המערבי- רכס הכורכר שדרכו זורם נחל תנינים. הייבוש המאסיבי התנהל במשך שנות העשרים והשלושים של המאה ה-20'. אך נמשך עוד עשרות שנים. "קבוצת כבארה" שעיבדה, בשנים 1921-1924, את אדמות יק"א באזור היו בין המתיישבים הראשונים בבנימינה.