Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

הקיוסק הראשון

 

מבנה קטן בצד הצפון-מזרחי בפינת הרחובות האיכר והמייסדים

מיקום החנות הראשונה ועוד כמה מוסדות בסמוך, כמו המאפייה והאטליז הפכו צומת זה למרכז המושבה. רק בשנות הארבעים נפתחו כמה בתי קפה. אחד מהם היה שייך למשפחות נגיד ורייך- הקיוסק הראשון. הקיוסק פעל כמה שנים ונסגר.