Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מחתרות

עוד בשנת 1927 מפקדת "ההגנה" ארגנה את תושבי בנימינה להגנה על יישובם ושדותיהם בפני שודדים ערבים. עם פרוץ המאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1936-1939) נוסדה הנוטרות והיוותה את הכיסוי החוקי ל"הגנה" בפעילותה בארץ.

בליל 9-10.7.1938  נערכה התקפה ערבית גדולה (של כמאה ערבים) על גבעת עדה, שמנתה אז רק 30 משפחות וקומץ נוטרים. בהתקפה נהרגו שני מתיישבים ונוטר. ה"הגנה" בבנימינה הוזעקה ע"י ירי רקטות ויצאה להגנת הישוב.

האצ"ל נהנה מתמיכה רחבה בבנימינה בתקופת המנדט והצליח לגייס לשורותיו צעירים רבים. יתכן ועצמאותם של האיכרים מבחינה פוליטית, נוכחות פלוגת עבודה של בית"ר ב-1935 והקמת "תל צור" ב-1939 ע"י גרעין בית"ר היה מאז ועד למלחמת העצמאות האצ"ל גורם רב משמעות במושבה. שוני הפכה למרכז הדרכה ואימונים ארצי של האצ"ל וב-1940 עם הפילוג של הלח"י מהאצ"ל עברו כמה מאנשי האצ"ל בבנימינה ללח"י.

שתי פעולות בוצעו בידי אנשי האצ"ל באזור בנימינה: ביום 24.7.46 פוצץ גשר המסילה בין בנימינה לזכרון יעקב. דבר זה השבית את תנועת הצבא הבריטי באזור לזמן מה. כעבור חמישה ימים (29.7.46) פוצצה המסילה בסמוך לבנימינה. הרכבת ירדה מהפסים, שני חיילים בריטים נהרגו ושלושה נפצעו. באותו יום חובלו גם קווי הטלפון של הצבא הבריטי בסמוך.

שתי פעולות בוצעו בידי אנשי האצ"ל באזור בנימינה לשם תפיסת נשק. הפעולה הראשונה  נערכה ב- 6.4.48. חמישים לוחמי אצ"ל יצאו משוני, לכיוון מחנה 80 הסמוך לפרדס חנה, מחופשים לחיילים בריטים. אנשי האצ"ל פרצו את מחסני הנשק בבסיס והצליחו לחזור עימו לבנימינה. הפעולה השנייה נערכה ב- 18.4.48. תוכנן להניח 2 מטעני חבלה על מסילת הרכבת כנגד רכבת נושאת תחמושת. לאחר קרב עקוב בין כח אצ"ל והכח הבריטי  נלקח נשק רב מהרכבת והופעל בהצלחה רבה בקרב על יפו עשרה ימים לאחר מכן וכן בקרב על רמלה. השאר נמסר לאחר מכן לצה"ל.