Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

המכולת של מחול ופסטר

 

כיום מינימרקט בפינת רחובות האיכר והמייסדים.

כבר בשנתה הראשונה, פעלה במושבה מכולת מאולתרת של ספקטור, בבתי אחד הבורג'אים. במקביל, קיבל ה"משביר" זכיון לפתוח מכולת בבית פולק שברחוב הכיכר. בתום הזכיון, החליט ועד המושבה לאפשר לאנשים אחרים לנהל את המכולת ובשנת 1927 בנתה פיק"א את המבנה בצומת, שהושכר לשותפות של משפחות מחול ופסטר. במשך שנים הייתה זו לעיתים המכולת היחידה ותמיד הגדולה ביותר במושבה ונמכרו בה גם סחורות אחרות כמו בדים. סמוך לה, ממזרח, היה לעיתים שוק ירקות פתוח. המכולת החליפה מאז כמה בעלים ומשמשת היום כמינימרקט הגדול במרכז המושבה וגרעין למרכז מסחרי קטן, שהתהווה במשך השנים סביבו.