Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מאפיית מרגלית, המבנה הראשון

 

כיום במקומה בית איכרי בנימינה ברחוב האיכר

אחד המפעלים הראשונים שפעלו במושבה כבר בשנתה הראשונה. כאשר האופה הראשון עזב, הגיע למקום א. מרגלית, אשר קיבל זיכיון לשמש כאופה יחיד, תמורת תשלום גבוה לוועד. מאז, במשך כחמישים שנה היה לאופה המושבה. תחילה התגורר עם משפחתו בבית סמוך ואפה שלוש פעמים בשבוע לחם לאיכרים מבצק שקיבל מהם. בכל יום אפה לחם טרי למכירה ושומרי הלילה או משכימי הקום יכלו לאכול אותו היישר מהתנור. ביום שישי נהגו נשות המושבה להביא תבניות עם עוגות שנאפו במקום. ב-1946 הועברה המאפייה למגרש אחר ברחוב כרמל. המאפייה הישנה נהרסה ובמקומה הוקם, לאחר קום המדינה, בית האיכר. בשנות ה-70' פרש מרגלית לגימלאות. בעשרים השנים האחרונות לקיום המאפייה (משנות החמישים ועד השבעים) נפגעה בשל תחרות עם מאפייה קואופרטיבית שקמה במושבה.