Home
מי אנחנו
תולדות המושבה
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
אלבום תמונות
בית הראשונים

 

 תחנת הנוטרים

התחנה נבנתה בין עמודיו של מגדל המים הראשון בבנימינה שהוקם כבר ב-1922. בשנת 1936 עם הקמת "משטרת הנוטרות" בארץ ישראל, נבנתה במקום תחנה אזורית שריכזה פעולות ביטחוניות שונות בתקופת טרום המדינה. הגג שימש כעמדת תצפית וממנו התקיים קשר עם הסביבה.

מחוץ למבנה סליק חבית שהתגלה בבית הקברות של בנימינה במאי 1995. זהו סליק שהיה שייך לארגון "ההגנה". ראוי לציין שהסליק נמצא ריק מתוכן.

בכניסה ניתן לראות מפת האזור ב-1939 וניתן לראות מספר ישובים ערביים שאינם קיימים עוד הנמצאים בעיקר בקרבת גבעת עדה שסבלה ביותר מהתנכלויות ופורעים. בהמשך מוקדש הקיר לשומרים הראשונים טרום הנוטרים.

הנוטרים- משטרת הישובים העבריים אשר הוקמה על ידי הבריטים על מנת לטפל בפרעות הערבים ובשיתוף הסוכנות היהודית. הנוטרים פעלו עד 1948.

מפקד התחנה, הדמות שנראית בכניסה, בין השנים 1936-1946 היה מאיר פולק.

כמו כן ניתן לראות חלוקה של סוגי הנוטרות: המשמר הנע, נוטרי החוף,
נוטרי הרכבת, נוטרי תל-צור, נוטרי גבעת עדה וכפר גליקסון.

הבובה הינה דמותו של קפטן דרקפורד שהיה המפקד הבריטי האחראי ונחשב ל"נכס" מבחינת תושבי בנימינה. היות והעלים עין מפעילויות בלתי לגאליות שהתקיימו בבנימינה וסביבתה על ידי אנשי ההגנה והמחתרות. לידו סליק ובו נשק.

בקומה השנייה ניתן לראות מקלעים, פנס איתות שהיה בשימוש בתחנה ותחנת שידור במחתרת שהייתה בביתו של תושב בנימינה ונרכשה על ידי ההגנה.