Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

שכונת נווה עובד

 

הבתים הראשונים בשכונה, שנבנו בחלק הדרומי של רחוב העבודה

השכונה החמישית שנבנתה בבנימינה והאחרונה בתקופת המנדט. תושביה הראשונים היו בחלקם חיילים משוחררים שלחמו עם הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. אבן הפינה לשכונה הונחה באפריל 1947, אך בנייתה בידי חברת "נווה-עובד" של ההסתדרות התעכבה שכן מרבית תושביה הראשונים גויסו ל"הגנה" עם פרוץ מלחמת העצמאות.

המגרשים שהוקצו לבנייה היו קטנים ביחס לשכונות אחרות והשכונה הייתה מנותקת מהמושבה בשנותיה הראשונות ובחורף ניקוו שלוליות גדולות בינה לבין המושבה.

בשנות השבעים נוספו בתים בידי חברת "שיכון עובדים". תושבי השכונה מציינים עד היום במשותף חלק מהארועים הקשורים לעברה וביניהם את יום ייסוד השכונה.