Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 בית המרקחת הראשון

 

היום בית פרטי בין רחובות הכרמל והאיכר.

החל משנות השלושים המאוחרות היה כאן בית המרקחת הראשון במושבה, שהיה שייך ליבלונוביץ'. לאחר סגירתו תפס את מקומו בית מרקחת של מאייר, שנפתח בבית פייקוביץ ברחוב המייסדים. עם פטירת מאייר בשנות ה-70' נסגר בית המרקחת העצמאי האחרון במושבה כיום ניתנות התרופות באמצעות קופות החולים.