Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

בית החרושת לתמציות בושם

 

כיום ממערב ליקבי בנימינה

המפעל הוקם בסוף שנת 1924 בידי פיק"א והיה אמור לקלוט למעשה את פרחי היסמין מכל הארץ ולא רק מבנימינה. במרכז המכלול ניצב מבנה בן קומותיים אליו הגיעו נושאי הסלים עם הפרחים. בחזיתו בוצעה השקילה. לאחר רישום השקילה, הועלתה תכולת הסל לקומה השנייה שם היו דוודים שבהם בושלו ונסחטו הפרחים להפקת תמציות הבושם. מבנה זה משמש היום כמרכז המבקרים של יקבי בנימינה. מדרום לו הייתה מעבדת המפעל ומצפון לבניין הראשי היה מפעל קטן שהפיק גם הוא תמציות מפרחים אחרים כמו ציפורנים, שיטה וכן צמחי מנטה. מבנה נוסף שימש כמשרדים ובמקום נחפרה באר מיוחדת לאספקת מים ב-1925. המפעל עבד בעיקר מיוני ועד לנובמבר. התוצרת יוצאה לצרפת בבקבוקים גדולים, שם שימשה להכנת בשמים. המפעל התקיים עד שנת 1934 ונסגר בעקבות משבר כלכלי ששרר בעולם והביא לירידה בצריכת הבשמים וכן בשל המצאת תחליפים סינתטיים. הציוד, כולל דודי הנחושת הענקיים, הוחזר לצרפת.