Home
מי אנחנו
תולדות המושבה
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
אלבום תמונות
בית הראשונים

 

רבים הם האנשים שבזכותם גדלה בנימינה והתפתחה למושבה יפיפייה.

נציג כאן ראיונות עם האנשים עצמם ובני משפחתם כפי שמוצגים בארכיון.

 

ד"ר המבורגר

מיכל שצמן מספרת על אביה ד"ר המבורגר רופא המושבה וארכיאולוג חובב.

חנה מייזל ורחל גורן

בנות משפחת אלטשולר, מספרות על ילדותן בשוני וראשית ימי בנימינה

דניאל ז'נז'יכה

 מבני שכונת יעקב, מספר על ילדותו וקטיף היסמין

שוקה ירדן

 בן למייסדי בנימינה, מספר על מעצרו כפעיל אצ"ל על ידי אנשי ה"הגנה".

מרים כהן

ממיסדות המושבה, מספרת על ראשית ימי בנימינה

רפי קלנר

בן למייסדי המושבה, מספר על הנוטרות

שלמה נתנאלי

פעיל ב"הגנה" ובנוטרות, מספר על שכונת יעקב, ועל השמירה  והבטחון באזור בנימינה לפני
קום המדינה.

מאיר פולק

בן למייסדי בנימינה, סרג'נט בחיל הנוטרים, מספר על ילדות בראשית ימי בנימינה

נטי קלנר

 ממייסדות המושבה, מספרת על שוני וראשית ימי בנימינה

קונסטנטין

על ראשית שנות ה-50', ממעברת בנימינה לשיכון

שמואלביץ אריה ואימו מרים

ממיסדי בנימינה, על ימים ראשונים בזרעוניה, שוני וראשית ימי בנימינה.

אברהם מגלי

בקרוב

דיסטניק על המחצבה

בקרוב