Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

בית העלמין

בית העלמין של בנימינה טובל בירק עצי הברוש, האורן ,האלון והאקליפטוס, הוקם בנובמבר 1925 והיה מרוחק אז 400 מטר מגבולות המושבה שזה מקרוב נוסדה. תולדות המקום חקוקים באבני מצבותיהם של מייסדי המושבה, ראשוניה, בניה ותושביה. בחלקה הצבאית טמונים בני בנימינה שנפלו במלחמות ישראל מאז מלחמת העצמאות.

בתוככי בית העלמין נמצא סליק נשק מתקופת ההגנה,שהועבר בשלמות למוזיאון תחנת הנוטרים המצוי ליד בית הכנסת הגדול של בנימינה.

במרום הגבעה ניצב מאז 1915 עץ שקמה עבות, זכר למחנה הצבא התורכי שהוצב כאן במלחמת העולם הראשונה.