Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בית הכנסת "תפארת בנימין"

ברחוב קרן היסוד, בית הכנסת הגדול של בנימינה.

בסוף 1925, פנו איכרים המושבה לברון שיסייע בבניית בית כנסת, אך אבן הפינה שלו הונחה רק בחוה"מ סוכות תרפ"ח (אוקטובר 1927). בית הכנסת הוקם על הגבעה הגבוהה ביותר בחלק הישן של בנימינה ונקרא על שם הברון בנימין רוטשילד שתרם להקמתו. הוא נחנך בתמוז תרפ"ח (4.7.1928) במעמד הרב הראשי האשכנזי אברהם קוק והרב חיים נחום רבה הראשי של מצריים ושימש כבית הכנסת הגדול והמרכזי של המושבה. 

 במרכז המבנה במה גדולה מוגבהת המוקפת בשישה עמודים עליהם נחה כיפה שבבסיסה שמונה חלונות מקושתים. ארון הקודש הממוקם בגומחה בקיר הדרומי, משמר עדיין את דלתות העץ המקוריות. הגומחה מעוטרת גם היא בחצי כיפה. בבית הכנסת היו "סליקים" שמוקמו בעזרת נשים ומתחת לבמה. בית הכנסת פעיל עד היום כבית הכנסת המרכזי של בנימינה.