Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

תל-צור 

ישוב "חומה ומגדל", נוסד בשבועות תרצ"ט, 1939, ע"י גרעין פלוגות הגיוס של בית"ר במסגרת המאמץ האחרון להקמת ישובים בתקופה זו. כעבור שנה עברו המתיישבים לאתר "שוני" הסמוך ושם התחילו בהכשרתם לקראת עלייתם על הקרקע כמושב עובדים "נחלת ז'בוטינסקי".

היישוב נמצא בעלייה הקשה של "דרך-יפו" מבנימינה לזיכרון יעקב, משקיף על "סיבוב המוות", נקודה בה סיכנו הפורעים מיישובי הסביבה את חיי האיכרים מזיכרון יעקב ושיבשו את העבודה בשדות.

בשנים 1920-1923 יושבה הנקודה באמצעות פיק"א על ידי קבוצת פועלים.