Home
מי אנחנו
תולדות המושבה
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
אלבום תמונות
בית הראשונים

                                                           

בנימינה

 

העמותה לשימור ושיחזור עבר המושבה

מועצה מקומית בנימינה
ת.ד.8 בנימינה 30500

 

 

העמותה לשימור ושחזור עבר המושבה בנימינה

פועלת מזה כ- 30 שנה על בסיס התנדבותי במטרה לרכז את כל החומר הארכיוני של תולדות המושבה מייסדיה וראשוניה. מטרתה הנצחת המייסדים ועברה של בנימינה באופנים השונים:

בניית ארכיון ותיעוד היסטורי, שימור מבנים ושילוטם, העמקת הקשר עם הקהילה והקניית מידע וידע לילדי בנימינה בנושא ראשית ההתיישבות במושבה.

ארגון סיורים והדרכות בדגשים מיוחדים הכוללים מפגש עם עברה המיוחד של המושבה, אנשים שצמחו מתוכה ואומנים החיים ופועלים בה היום.

הסיורים כוללים ביקור בבית הראשונים, תחנת הנוטרים, בית הכנסת, ואתרים ברחבי המושבה.

ארגון הדרכות והפעלות לילדים בדגש תקופת הנוטרות וההגנה.

  

טלפון להצטרפות: מתוקה 050-5736286

 

תיבת טקסט: העמותה מקיימת סיורים לקבוצות בתאום מראש, החל מתלמידי גן ועד לקבוצות מבוגרים, באתריה.

 

 

 
     

רשימת חברי ההנהלה- העמותה לשימור ושיחזור עבר המושבה

 

                 איתי וויסברג - יו"ר העמותה, ראש מועצה מקומית בנימינה גבעת-עדה

                 יובל חלמיש - מ"מ יו"ר העמותה

                 מתוקה מחנאי - מזכירת העמותה

                 מוקי לרנר - גזבר העמותה

                 יחיעם אלטשולר - יו"ר ועדת ביקורת

                 כרמלה הכהן - מנהלת חשבונות

                 מרגרט לב - רכזת

                 אלי אליוביץ

                 רחל בוים

                 עוזי ברזילי

                 שרה גולדשטיין

                 אשר דהן

                 מוטי הררי

                 סמדר זילבר

                 עפר לאואר

                 רונן שמואלביץ

                 נורית שסקין