Home
מי אנחנו
תולדות המושבה
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
מסלולים ואתרים
אלבום תמונות
בית הראשונים
צרו קשר

                                                           

בנימינה

 

העמותה לשימור ושיחזור עבר המושבה

מועצה מקומית בנימינה
ת.ד.8 בנימינה 30500

 

 

העמותה לשימור ושחזור עבר המושבה בנימינה

פועלת מזה כ- 20 שנה על בסיס התנדבותי במטרה לרכז את כל החומר הארכיוני של תולדות המושבה מייסדיה וראשוניה. מטרתה הנצחת המייסדים ועברה של בנימינה באופנים השונים:

בניית ארכיון ותיעוד היסטורי, שימור מבנים ושילוטם, העמקת הקשר עם הקהילה והקניית מידע וידע לילדי בנימינה בנושא ראשית ההתיישבות במושבה.

ארגון סיורים והדרכות בדגשים מיוחדים הכוללים מפגש עם עברה המיוחד של המושבה, אנשים שצמחו מתוכה ואומנים החיים ופועלים בה היום.

הסיורים כוללים ביקור בבית הראשונים, תחנת הנוטרים, בית הכנסת, ואתרים ברחבי המושבה.

ארגון הדרכות והפעלות לילדים בדגש תקופת הנוטרות וההגנה.

  

טלפון להזמנות: לב מרגרט 5529251,0775630008 050

טלפון להצטרפות: אביבה 6388325  04

 

תיבת טקסט: העמותה מקיימת סיורים לקבוצות בתאום מראש, החל מתלמידי גן ועד לקבוצות מבוגרים, באתריה.

 

 

 
     

רשימת חברי ההנהלה- העמותה לשימור ושיחזור עבר המושבה

 

                 אורי דיסטניק - יו"ר העמותה                 עמיצור כהן

                 אביבה פליס - מזכירת העמותה               משה אלון

                 מרגרט לב - רכזת העמותה                    יחיעם אלטשולר                                     

                 מוקי לרנר - גזבר העמותה                     שרה גולדשטיין               

                 אילנה ארנולד - יו"ר וועדת החינוך           מינו דור

                 עמנואל קאופשטיין - יו"ר וועדת שימור     דרורה ורד

                 כרמלה הכהן - הנהלת חשבונות               לאה רוזנטל

                 איציק זאבי לופו                                 רונן שמואלביץ