Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

נחלת ז'בוטינסקי

 

הבתים בחלק הצפוני של רחוב חרות (שמו בעבר, נקרא רחוב נחלת ז'בוטינסקי היום, בעיקר בין הרחובות הזית והאיכר

תושבי "הנחלה" עברו לכאן מתל צור, שהוקמה כישוב "חומה ומגדל". כעבור מספר שנים עברו לשוני ובתום מלחמת העולם השנייה ביקשו מפיק"א להתיישב בתחום המושבה.