Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

זרעוניה

מבנה שהוקם כבית חווה, הנקרא על שמו של נחל זרקא (שמו הערבי של נחל תנינים)- הנחל הכחול.

המבנה ניבנה בשנות ה- 80 של המאה ה- 19 בידי משפ' סאדק פאשה, הנכבד מבין הבוסנים בקסריה, נרכש ע"י יק"א בראשית המאה ושימש את ראשוני הקבוצה הקליפורנית והקבוצה ההולנדית עד להתישבותם בבנימינה. פיק"א הפכה את החווה לתחנת ניסיונות. לידה חורבת באר אנטליה ובריכת מים להשקיית פרדסים שהופעלה בשבתות כבריכת שחיה לצעירי המושבה. כיום משמש המקום למגורים.

למידע נוסף לחץ כאן